ค้นหาข้อมูล

เลือกภาษา

Thai Thai

เรื่องการออกสำรวจข้อมูลภาคสนามตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม

ประจำปีงบประมาณ 2563